Ordensreglement

Ordensreglement

FORORD

På DHS bor der mange mennesker på et begrænset areal i perioden 15/3 – 15/11.
Der er 24 timers tilsyn på pladsen med kontakt telefon nr. anvist på dør til reception.
Vi har alle forskellige vaner, og det er netop noget af charmen ved camping.
Det medføre, at der må være nogle regler, som skal følges.
Ordensreglementet er en del af Campingreglementet, Lovgivet af miljøministeriet.
Lejrchefen (LC) er myndigheden på De Hvide Svaner Camping (DHS)
LC skal, som den eneste, kontaktes ved forespørgsel eller hvis der er tvivl omkring Ordensreglementet og andre presserende spørgsmål.
Input er velkomne.
Receptionen kan og må i nogle tilfælde være gæsten behjælpelig med svar og henvisninger.
Empati og fællesskab udmundet i en attraktiv base for alle.
Vi forventer, at du også hjælper til med at holde basen i orden, guide og hjælpe andre, som har behov for dette i bestræbelserne på, at sikre at DHS fremstår indbydende. Det gælder toiletter, vaskerum, køkken, fællesfaciliteter i øvrigt.
Sørg venligst for at disse fremstår rene og ryddelige.
Der er rygeforbud i og på ovenstående fælles faciliteter.
Som betalende gæst på DHS acceptere og efterlever du Ordensreglementet straks ved ankomst.
Det er ikke muligt at have folkeregister adresse på DHS.
DHS må anvendes på fridage, helligdage og ferieperioder.

 

DEN LEJEDE PLADS FORTSAT

DHS er anlagt på en unik plads ved Karrebækfjord, Saltø Å og skov.
DHS er derfor anlagt indenfor beskyttelseslinje til Fjorden og Fortidsminde.
Pas derfor på naturen.
Ordensreglementet er gældende på hele matriklen (DHS) Pladsen, såvel den lejede plads må ikke fremstå skæmmende i naturen.
Den lejede plads skal være ens opbygget og ikke udvise et individuelt præg.
Der må opstilles en hel, ren og præsentabel campingvogn, det samme for et godkendt camping fortelt med gulv samt et opmagasineringstelt med gulv på den lejede plads, i hel, ren og præsentabel stand.
Gulvet/gulvene skal være malet mørke grønt.
Det er forbudt at anlægge terrasser af fliser, træ e.l..
Presenning, ground cover o.l., det må ikke forefindes synligt på DHS.
Det er ikke tilladt at grave indenfor beskyttelseslinjerne, nytte- og prydhaver er forbudt, udplantning og fældning er ej heller tilladt.
DHS er en godkendt campingplads og må jf. ovenstående ikke bære præg af, at ligne en kolonihave. 
På campingvognen skal der monteres tildækning med ordinære sejl, eller ombygges tildækning, således at opmagasineringen under campingvognen er gemt væk.
Der må opsættes almindelige læsejl m/ stænger i skel, men ikke foran hække. 
Flagstænger, antenner o.l. må opsættes under brug i tilknytning til campingvognen.
Brandreglerne er gældende på DHS således at alle skal holde en afstand på 1,5 m til skel.
Campingvognens træktøj må stå i skel. Campingvognen skal holdes ren og må afvaskes på den lejet plads. Der må ikke opsættes pavilloner uden forudgående aftale med LC.
Campingvognen skal være mobil, den skal være indregistreret til kørsel efter færdsels-loven, alternativt være forsynet med ID-nr. plade og årsmærke, købt på DHS.
I begge tilfælde skal registreringen anføres på stamkort for den lejede plads i receptionen.
Pladsen kan tages i brug på udlejningsdatoen kl. 15.00 og skal være ryddet helt på afrejsedagen kl. 12.00, efterladte ting vil blive fjernet for mod betaling pr. påbegyndt time. (kr. 525,-)
Brædder og andet træ må afleveres i serviceområdet, andet storskrald skal lejeren selv fjerne fra DHS. Serviceområdet er videoovervåget.

 

SÆSONPLADSER

DHS tilbyder forårspladsleje, efterårspladsleje, hel sæsonpladsleje (15/3-15/11) samt til turister på dagsbasis.
Pladslejen omfatter for sæsongæster, lejeren (den ansvarlige) en voksen yderligere o/18 år, børn- og børnebørn u/18, alle skal være oplyst i receptionen og påført stamkortet.
Delevogn tilbydes. Yderligere anførte voksne o/18 år kan tilkøbe overnatning i hele den lejet periode mod betaling jf. prisliste.
Øvrige gæster på den lejet plads skal betale daggæste billet (kl. 08.30-22.00).
Øvrige overnattende gæster på den lejet plads skal registreres og betales for. 
Er receptionen lukket skal der sendes en mail til info@dehvidesvaner.dk med navn, og min. telefon nr. på den/de overnattende.
Sæsongæster (fastliggere) skal renholde den lejet plads kontinuerligt. 
Græsslåning gennemføres alle ugens dage mellem kl. 11-16 med hensyntagen til en god kontakt til de omkringliggende lejede pladser. 
Hæk skal være trimmet kort før Skt. Hans, det gælder for fastliggere på forårspladser.
Hæk skal være trimmet senest d. 15/9, det gælder for fastliggere på efterårspladser.
Hæk skal være trimmet kort før Skt. Hans og d. 15/9, det gælder for fastliggere på hel års pladser.
Vinteropbevaring i tidsrummet 15/11 – 15/3 tilbydes mod betaling under gældende regler.
Græs og grene skal afleveres i serviceområdet mod Karrebækvej.
DHS tilstræber at indsamle græs og grene mandag og fredag som en ekstra service og hjælp til den lejede plads. 
DHS tilbyder ekstern hjælp til opgaverne. Ved flere henvendelser fra Lejrchefen på manglende vedligeholdelse, så vil lejeaftalen blive ophævet mod betaling af el, der refunderes ikke for pladslejen.

 

BETALING/SALG/ØKONOMI

Der gives ikke kredit. Alt skal betales kontant ved køb.
Betaling for forårspladser og helårspladser, der betales min. 50 % senest d. 31/1 og resten d. 28/2.
Betaling for efterårspladser, der betales min. 50 % senest d. 31/5 og resten d. 30/6.
Daggæster skal betale ved ankomst. Overnattende gæster skal betale ved ankomst.
I tilfælde af at receptionen er lukket, så skal der fremsendes en mail hvori plads nr., navn og min.
telefon nr. på gæsten oplyses.
Der kan tilkøbes årsgæstekort for gæster i tidsrummet kl. 08.30-22.00
Der kan tilkøbes delevogn for overnattende gæster.
El måler (evt. bimåler udleveret fra DHS) skal være monteret ved brug af el. El ledninger placeres i vinkel fra campingvogn til hæk og føres under hæk imellem campingvogn og DHS el stander.
Handel på pladsen er ikke tilladt.
Fremleje er ikke tilladt.
Bytning af ferie o.l. er ikke tilladt.

 

KØRSEL

Der er mange børn på DHS, mange døde vinkler, kørsel foregår efter forholdene, max. 10 km/t.
Der må kun parkeres en vogn ved hver lejet plads. Der må ikke uden accept fra receptionen køre andre biler ind gennem bommen. Bomkortet er privat og skal ikke bruges til at lukke andre ind og ud gennem bommen.
Bommen er åben i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00. I dette tidsrum må der ej heller køres rundt på pladsen i bil, motorcykel o.l..
Der er opsat videoovervågning for at sikre, at også tyveri kan pålægges den som misbruger bomkortet.
der må overhovedet ikke forefindes trailere parkeret på DHS.
Midlertidig anvisning for parkering af trailer i serviceområdet, kan gives fra receptionen.
Bilvask må kun finde sted på vaskepladsen nær serviceområdet og tæt på Karrebækvej.
Leje af plads til båd ved Fjorden og træksted er muligt, kontakt receptionen.
Både må ikke henstå på DHS, ej heller bådtrailere.
Midlertidig anvisning for parkering af trailer med/uden både, kan gives fra receptionen.

 

ANSVAR

Det af lejeren indført på DHS henstår for lejers ansvar og risiko. Også beskadigelse på anden part og ejendele.
Den enkeltes sikkerhed er vigtigt, husk derfor altid at give instruktioner videre, eks. ift. brand. DHS har krav på at lejeren fremviser dokumentation for gastest på camping-vognen og henstiller til, at alle montere såvel røg- som gasalarm i campingvognen.
Brug af faciliteter, herunder leg på fællesarealer, brug af pool er på egen risiko og DHS kan ikke gøres ansvarlig for uheld forbundet med ovenstående.
Det er lejeren som er ansvarlig for, at der er ro på pladsen i tidsrummet kl. 22.00 til 07.00, også på vegne af indbudte gæster til den lejede plads.
Poolen er til fri afbenyttelse og på eget ansvar, dette gælder også på legepladsen, boldbaner, bådebro, alle fællesarealer o.l.. Eks. så må der ikke spilles med bold i nærheden af telte, campingvogne, hytter, pool, på bådebro osv., DHS tilbyder dertil indrettede fællesarealer.
Der er ikke betaling for benyttelse af pool, derfor er der ikke livredder.
Bad aldrig alene, ved børn u/18 år skal der være andre voksne tilstede o/18.
Mindre børn har ingen adgang uden forældre.
Blebørn skal bruge de korrekte bleer.
Ingen børn bader nøgne, voksne er anstændigt påklædt til brug af pool og solbadning. (ingen topløse)
Alle skal afvaskes før brug af pool, også ifb. med solbadning, ingen benytter poolen uden først at være afvasket.
Respekt for andre brugere og skiltningen, samt almindelig sund fornuft.
Ingen glas, badedyr, hunde o.l. i områderne med mindre det er anvist til brug for eks. spisning, rygning osv..
Det er naturligvis ikke tilladt at smide, fodre og skæmme DHS overalt på matriklen.
Derved undgås også skadedyr på pladsen.
Det er tilladt, at have en bil (motorcykel e.l.) parkeret på den lejede plads, igen så er det lejeren, som har ansvaret.
Såfremt lejer overtræder lejevilkår, ordensreglement, anvisninger fra Lejrchefen, så kan dette medføre bortvisning, uden økonomisk kompensation. Sagen kan af lejeren føres i Rejseklagenævnet. Der kan ikke tilkøbes forsikring hos DHS til dækning.
Ved manglende bekræftelse af udlejning, forventer vi, at I kontrollere jeres spam og evt. uønsket mail.
Det er strengt forbudt at medbringe våben på DHS. Det er strengt forbudt med afbrænding og antændelse af fyrværkeri, dog kan LC dispensere for dette ved indhentning af tilladelse.
LC skal kontaktes for at imødegå uhensigtsmæssige konfrontationer af enhver art forbundet med opholdet på DHS. Som nævnt tidligere, så håber vi, at hjælp, råd og evt. guide til andre ydes af os alle i en god tone. Velkommen og nyd nu opholdet. DHS er tæt på Enø, fiskerleje, golbaner, lystfiskeri, Kano og Kajak sejlads, ZooPark, Holmegaard, Gavnø slot, Næstved centrum, stor- og megacenter, BonBon og Adventure Park, på vejen fra/til motorvejen, nemt og forholdsvis hurtigt til København.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau